Wystawa malarska Eduarda Nikonorova - ,,PORWANIE EUROPY"

Wielkim zaszczytem jest dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach goszczenie malarstwa Eduarda Nikonorova. Wystawa „Porwanie Europy” powstała w ramach projektu „Identyfikacja & Integracja – łączą nas różnice”. Finansowali go Fundacja „Archikultura” i Konsulat Generalny RP we Lwowie. Przesłanie ekspozycji stanowi ludzki byt, wieczne rozdarcie między dobrem,a złem. Artysta pokazuje jak zmienia się człowiek, jak walczy sam ze sobą, jak wreszcie wpływa to na jego osobiste oceny i przemiany. Obrazy, które możemy oglądać w Centrum, należy traktować jak specyficzny protest przeciwko szeroko rozumianej przemocy. Z racji tego, że Nikonorov jest współczesnym ukraińskim malarzem, a Białorusinem z pochodzenia, bliskie są mu tematy związane z narodową agresją. Tego między innymi możemy upatrywać  w twórczości artysty.

Jak słusznie zauważa prof. Jacek Ojrzanowski, prezes Fundacji Archikultura, „Wystawa w niezwykle emocjonalny sposób przedstawia kontekst agresji Rosji na Ukrainę. W najwyższym stopniu atak ten dotyczy nie tylko przyszłego bytu  Ukrainy, ale całej Europejskiej Wspólnoty, w tym również Polski”.

Europejskie Centrum Artystyczne dba o zachowanie dziedzictwa narodowego – przetrwanie tradycji kulturowych, muzyki Fryderyka Chopina. Jest niezwykle ważnym miejscem na kulturalnej mapie Polski. Organizowane są tutaj cykliczne koncerty chopinowskie, recytowana polska poezja, promowana sztuka pokazująca piękno ojczyste. W szerszym zaś kontekście oznacza to dbałość o daleko pojęte dziedzictwo kulturowe, swoistą wspólnotę w ramach Unii Europejskiej, solidarność z innymi narodami. Goszcząca w sannickim pałacu ekspozycja stanowi artystyczny manifest Eduarda Nikonorova przeciwko lekceważeniu podstawowych praw człowieka. Obrazy przypominają o miejscach, gdzie wolność i demokracja są tłamszone, pokazują istotę ludzkich wartości, jak dobro, czystość, poszanowanie drugiego człowieka. W Polsce twórczość Nikonorova nie jest jeszcze zbyt szeroko znana. Jednak dzięki wystawom w takich miejscach, jak Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, ma szansę dotrzeć do szerszego gremium.

Monika Patrowicz
Dyrektor Europejskiego Centrum Artystycznego
Fryderyka Chopina w Sannikach

Fot. Kamil Jurkowski