Konkurs RZEŹBY STYRO

Z wielką przyjemnością zapraszamy do udziału w I Edycji Międzynarodowego Konkursu RZEŹBY STYRO

Wartość artystyczna realizowanych prac rzeźbiarskich podczas I Międzynarodowego Festiwalu Rzeźby STYRO w Iwano – Frankiwsku (dawny Stanisławów), będzie uwarunkowana formalną i treściową jakością nadesłanych na konkurs projektów prac, które w procesie selekcji wybierze Komisja Konkursowa i wyłoni spośród nich te jej zdaniem o najwyższych walorach artystycznych. Ocenie będą podlegać głównie takie elementy formy rzeźbiarskiej jak np: synteza bryły rzeźbiarskiej wyrażająca przesłanie tematu (hasło konkursu to Animal), poziom warsztatu wykonawczego wyrażonego w dwuwymiarowej formie, spójność zastosowanego materiału z warsztatem wykonawczym, interpretacja tematu w ujęciu kulturowym itp. Krótkie portfolio dotychczasowego dorobku umożliwi Komisji ocenę profesjonalnego poziomu kandydata. Konkursowy obiekt zwierzęcia zrealizowanego przez artystę może stanowić odzwierciedlenie wybranego stworzenia (psa, kota, niedźwiedzia, chrabąszcza, ryby itp.), symbolu godła (np. państwowego lub herbu miasta, symbolu religijnego itp.), wyobrażenia mitologicznej postaci, itp. W założeniu organizatorów w przyszłym roku 2017 Festiwal ma przyjąć formę konfrontacji artystycznej, angażującej rzeźbiarzy z 12 Miast Partnerskich Koszalina w tym: z Białorusi, Ukrainy, Szwecji, Niemiec, Chin, Francji, Finlandii, Danii. Wartością dodaną Konkursu ma być szeroko pojęta integracja narodów na płaszczyźnie kulturowej.
Styro-baner0d
TUTAJ zapoznasz się z Regulaminem Konkursu