Wizyta w kościele Św. Katarzyny w Gdańsku. Tomasz Pławczyk i Kamil Jurkowski przygotowują  dokumentację obrazu Madonny z Dzieciątkiem Bołoszowickiej. To pierwszy krok do powstania kopii obrazu dla Klasztoru Franciszkanów w Bołoszowicach  na Ukrainie

Fot. Kamil Jurkowski