Żyjemy w czasach, w których mimo prób wyrównywania poziomów w zakresie dostępu do wiedzy dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich i pozamiejskich oraz dużych aglomeracji przemysłowo – kulturowych, jest on nierównomierny i nie daje szans na podobny rozwój. Z badania rynku edukacyjnego na terenie województwa zachodniopomorskiego wynika, że problem leży nie tylko po stronie okrojonych programów dydaktycznych, ale również niewielkich możliwości dostępu nauczycieli do nowoczesnych narzędzi dydaktycznych. W wielkich aglomeracjach ogromną popularnością cieszą się powstające nowoczesne centra edukacji, do których dzieci i młodzież z małych ośrodków nie ma bezpośredniego dostępu. Celem naszego projektu jest zaopatrzenie nauczycieli w powszechnie dostępne narzędzie dydaktyczne, którego rozwiązanie dostosowane jest do stosowanych przez szkoły nośników medialnych. W podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów, w części dotyczącej plastyki, ujęto zagadnienia m.in. analizy i interpretacji tekstów kultury poprzez rozróżnianie stylów i kierunków architektury i sztuk plastycznych w porządku chronologicznym. Nie uwzględniono natomiast możliwości analizy oraz indywidualnej, autorskiej interpretacji dzieła i umiejętności odczytania przekazywanego przez autora komunikatu. Projekt nasz dotyczy uzupełnienia powyższej luki poprzez opracowanie narzędzia dydaktycznego w formie animowanego filmu, mającego na celu pobudzenie zainteresowania uczniów szkół gimnazjalnych sztuką, jej oglądem i następnie rozumieniem. Poprzez artystyczną formę animacji, /dobór środków formalnych – obrazu, dźwięku i ruchu/, uczeń ma szansę zrozumieć i zinterpretować  oglądany obraz. Umiejętność indywidualnej oceny dzieła stanowi podstawę rozumienia znaczenia kultury w życiu człowieka. W dobie globalizacji /homogenizacji kultury/ podstawowy element identyfikacji tożsamości narodowej stanowi właśnie kultura.

Fot. Kamil Jurkowski