Jacek OjrzanowskiProf. Jacek Ojrzanowski

Profesor tytularny. Reprezentant dyscyplin naukowych wzornictwo przemysłowe, grafika użytkowa. Propagator wzornictwa stosowanego oraz społecznego, szczególnie związanego z osobami niepełnosprawnymi.

Piastował między innymi funcje:
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Wzornictwa w Warszawie /1999 – 2007/
Dziekana Wydziału Wzornictwa Przemysłowego ASP w Łodzi /2001 – 2007/
Dziekana Wydziału Grafiki WSK w Łodzi /2004 – 2008/
Dyrektora Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej /od 2009/.

Dyrektor artystyczny biur projektowych – między innymi: Anagraf, Signum, Le Corone France.

Członek komisji konkursowych – między innymi Międzynarodowych Targów Poznańskich i Art Of Packaking.

Wychowawca licznych pokoleń projektantów wzornictwa.