Ania Mrożewskadr Anna Mrożewska

Studiowała germanistykę na UAM w Poznaniu, FU oraz HU w Berlinie. Od 2004 roku pracuje na Politechnice Koszalińskiej. W latach 2004-2009 pełniła funkcje Kierownika Zakładu Filologii Germańskiej
i Zastępcy Dyrektora w Instytucie Neofilologii i Komunikacji Społecznej, w okresie 2012-2014 funkcję Zastępcy Dyrektora w Instytucie Wzornictwa.

Zainteresowania naukowe: dotyczą zagadnień literackich  XIX i XX wieku, zjawisk społeczno-politycznych (ruchy rewolucyjne, mechanizmy sprzeciwu obywatelskiego), historii myśli konserwatywnej, paradygmatu oświeceniowego/ romantycznego w niemieckiej literaturze i sztuce.

Z przyjemnością naucza języka niemieckiego i historii literatury niemieckojęzycznej.

Pasje zawodowe realizuje więc w obszarze słowa, wytchnienia szuka na korcie tenisowym, źródła mocy w transcendencji.