Agnieszka KurkowskaAgnieszka Kurkowska, rocznik 1973

dr inż. arch.

Adiunkt w Zakładzie Architektury Wnętrz Instytutu Wzornictwa. W pracy naukowej i dydaktycznej interesują mnie relacje twórca – odbiorca dokonujące się poprzez obiekt architektoniczny. To aspekt projektowania i istnienia struktur przestrzennych bliski mojej wrażliwości i rozumieniu misji architekta.

Architektura to wyzwanie, pasja, odpowiedzialność, twórcze poczucie wolności i trudne kompromisy urzeczywistaniania idei w istniejącej przestrzeni społecznej i fizycznej. Architektura to zapis myśli, to komunikat przekazywany odbiorcy, to unikalna kreacja przestrzenna. To urzeczywistnienie idei poddanej graficznemu zapisowi, a następnie przeistoczeniom przestrzennym i ich fizycznemu zaistnieniu.