Kryzyznski

Prof. dr inż. Tomasz Krzyżyński

Urodził się w 1959 roku w Warszawie. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusz Czackiego i Politechniki Warszawskiej.
Po studiach pracował w Polskiej Akademii Nauk (PAN). Stopień doktora nauk technicznych (mechanika techniczna) i doktora habilitowanego (budowa i eksploatacji maszyn) uzyskał w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. Tytuł profesora otrzymał w 2006 roku (Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej). W latach 90 był na stypendiach naukowych w Niemczech (m.in. Fundacji Aleksandra von Humboldta).
Pracę w Politechnice Koszalińskiej (PK) rozpoczął w 1997 roku. W latach 1999–2002 pełnił funkcję prodziekana ds. nauki na Wydziale Mechanicznym, w latach 2002–2005 był prorektorem ds. nauki. W latach 2005-2012 roku  pełnił funkcję rektora Politechniki Koszalińskiej. Obecnie pełni funkcję dyrektora Instytutu Technologii i Edukacji (ITiE) – jednostki podstawowej PK.

Dorobek naukowy prof. Krzyżyńskiego obejmuje publikacje w uznanych i renomowanych czasopismach krajowych
i zagranicznych. Należy do towarzystw naukowych krajowych, m.in. Societas Humboldtiana Polonorum, Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (prof. Krzyżyński powołał koszaliński oddział PTMTiS) oraz zagranicznych , m.in. Gesellschaft fuer angewandte Mathematik und Mechanik (GAMM), American Mathematical Society (AMS), European Mechanics Society (EUROMECH). Od 2007 roku w Instytucie Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej PK (obecnie ITiE) kieruje Zakładem Mechatroniki i Mechaniki Stosowanej. Promotor 9 prac doktorskich i licznych magisterskich, z których wiele zostało wyróżnionych.

Aktywnie działał w najważniejszych zrzeszeniach rektorów polskich szkół wyższych. Był członkiem Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i przewodniczącym Komisji ds. Infrastruktury Informacyjnej KRASP. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (w kadencji 2008-2012)

W pracy i w życiu kieruje się zasadą: „Uczyć się trzeba zawsze i wszędzie”.

W latach szkolnych trenował pływanie i karate. Młodzieńczym zainteresowaniom zawdzięcza zamiłowanie do aktywnego spędzania czasu. Jego hobby to wyprawy rowerowe, łowiectwo sportowe i lotnictwo. Ma licencję pilota turystycznego. Czasami jeździ motocyklem. Miłośnik książek Stanisława Lema. Biegle mówi po niemiecku i angielsku. Żonaty, ma troje dzieci.