All posts by admin

Katarzyna Gauer

By | ARTYKUŁY | Brak komentarzy

Katarzyna Gauer urodzona w 1991 w Kołobrzegu:

2011 – studia I stopnia; Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; kierunek malarstwo,
2013 – program Erasmus; Plymouth University (UK),
2013 – stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
2014 – dyplomowa praca licencjacka; pracownia prof. Józefa Walczaka; dyplom z wyróżnieniem,
2014 – studia II stopnia; Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; kierunek malarstwo,
2015 – stypendium Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu dla najlepszych studentów.

Malarstwo jest dla mnie wolnością, niczym nieograniczoną przestrzenią, która pochłania mnie podczas pracy nad obrazem. Jest nauką o mnie samej i otaczającej mnie rzeczywistości, która silnie wpływa na moją percepcję świata. Pozwala mi pozostać sam na sam ze swoją wyobraźnią, kłębiącymi się myślami i wspomnieniami. Naprzemiennie daje uczucie spełnienia, satysfakcji, frustracji czy złości, które pobudza kolejne pokłady twórczej inspiracji. Inspiracji, która jest wszędzie. W najdrobniejszych szczegółach pejzażu, chwili, subiektywnego fragmentu mojego życia.

Już od dłuższego czasu z dużą satysfakcją przyglądam się pracy naszej młodej malarki – Katarzynie Gauer. W czasie studiów rzadko dochodzi się do tego tajemniczego, nieuchwytnego niemal momentu, w którym nagle staje się jakby na przełęczy, za którą rozpościera się świat, gdzie tkanka relacji zbudowana na nawykach codzienności przestaje funkcjonować a zaczynają się ujawniać takie struktury i zależności do jakich zdolna jest dojść tylko wyobraźnia. Wydaje mi się, że w takim momencie bywa się artystą –  i sądzę, że taki próg przekroczyła Katarzyna Gauer.

prof. zw. Józef Walczak
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Wystawa malarstwa nie ma identyfikacji tytułu każdego obrazu, każdy opowiada swoją własną, intymną historię: ścierania gruntów, warstw i zakrywania ich w kolejnych dotknięciach różnych narzędzi, nie tylko pędzla. Również zdecydowane, pojawiające się w przestrzeni tła: – biele – szarości, czy błękitu – stanowią o matowej i szlachetnej materii apli. Oto płaszczyzny, jakby wykrojone z form kamiennych struktur i fakturalnego, zdzieranego podobrazia. Nasuwają się skojarzenia z wodą, szkłem, taflą, granicą: pomiędzy tym, co opisane jest przez krawędź form zewnetrznych i tych form, które opisane są, jako kszałty wewnętrzne. Z malarskich gestów Katarzyny Gauer wynika prostolinijny elementarny zapis. Dla całości ekspozycji ważna jest harmonia, łagodność i pogodna, optymistyczna nuta samej, czystej, plastycznej gry malarskiej. Mimo, iż obrazy powstają w indywidualnym rytmie, to proces malowania prac jest kompleksowy, złożony, syntetyczny. Artystce zależy na tym, aby jej obrazy poruszały widza i dawały mu w odczuciu „azyl wolności”, jaki stanowi on dla niej samej w potocznej rzeczywistości.

dr Agnieszka Balewska

 

 

Europejskie Centrum Solidarności

By | ARTYKUŁY | Brak komentarzy

O wolności i w hołdzie wolności

Europejskie Centrum Solidarności zaprojektowane przez gdańską pracownię architektoniczną Fort oddane do użytku 1 września 2014 roku mieści stałą wystawę, autorstwa pracowni Studio 1:1, ukazującą historię ruchu społecznego znanego na całym świecie pod nazwą ‘Solidarność’. Czytaj dalej

Viktor Koniv

By | Recenzje | Brak komentarzy

Obydwa pejzaże Viktora Koniva, nawiązujące do konwencji impresjonistycznej, są wizualnym znakiem stylistycznych poszukiwań malarza i, szerzej, symptomem postmodernistycznego dramatu twórcy schyłku XX wieku, który ma świadomość, że w rzeczywistości, obciążonej bogatą tradycją, trudno o nowatorstwo, przełamujące wszelkie normy. Skoro wszystko już stworzono, to każde dzieło – niezależnie od intencji jego twórcy – wpisuje się w jakiś styl lub podejmuje jakiś motyw. Obydwa pejzaże przywołują również skojarzenie z tradycyjną edukacją artystyczną, w ramach której malarz, zanim wypracował indywidualny styl wypowiedzi artystycznej, rozpoznawał siebie oraz kształtował w sobie artystę metodą subiektywnej interpretacji historycznie zamkniętych kierunków czy tendencji. Jednak talent i niezwykła wrażliwość estetyczna Koniva powodowały, że jego prace, pomimo stylistycznych nawiązań, cechuje świeżość spojrzenia oraz niezwykła uroda. Czytaj dalej

Mirko Dematte

By | Recenzje | Brak komentarzy

Drzwi, okna i zamki Mirko Dematte

Jak opisać sztukę Mirko Dematte, szczególnie tę malarską, niezwykle interesującą bo mniej dosłowną, niż jego rzeźby i instalacje? Gdzie szukać punktów odniesienia do przesłań jego dzieł? Może znajdziemy je w konstruktywistycznych formach kwadratów stanowiących kompozycyjny klucz prawie wszystkich jego płócien – biblijnej czwórni symbolizującej profanum: cztery ziemskie żywioły, imię Adama i grzech pierworodny? Może tkwią one w symbolice wykorzystywanych przez niego rekwizytów: zamków, tubek, stalowych otworów i innych przedmiotów, przy pomocy których wizualizuje procesy zamykania i otwierania, wchodzenia i wychodzenia – w końcu spełnienia.
Jeśli nazwisko, jak niektórzy twierdzą, jest rozpoznawczym kodem psychiki człowieka, to zaryzykowałbym stwierdzenie, że innym kluczem /choć przewrotnym/ do otwierania twórczych znaczeń dzieł Mirko Dematte jest właśnie semantyka jego nazwiska, a może artystycznego pseudonimu, nie wiem. Czytaj dalej

Maślankiewicz, Rapsa

By | Recenzje | Brak komentarzy

„Święte obrazy” Jacka Maślankiewicza i abstrakcje Krzysztofa Rapsy mają swoje źródła w duchowości, emocjonalności i pamięci endogenicznej twórców, dlatego też akcentują czynniki stałe, niepodlegające zmianie. O ile jednak Maślankiewicz poszukuje ich w czystej duchowości i metafizyce, o tyle Rapsa postrzega je w strukturze materii. Spotkanie obu twórców to uobecnienie dialektyki abstrakcji, w przestrzeni której na skrajnych biegunach zawierają się mistyka („Święte obrazy”) i materia (płótna Rapsy), przedmioty, będące znakiem idei i przedmioty odnoszące się do samych siebie, symbol i czysta wizualność. Jest moment, który łagodzi te opozycje – to modernistyczne nastawienie na „fakturę” języka plastycznego, kierowanego na wydobycie zależności formalnych i chromatycznych. Jednak i w tym obszarze uwidaczniają się różnice między artystami, bowiem w przeciwieństwie do Rapsy, który pozostaje w granicach czystej abstrakcji, pozbawionej referencji do rzeczywistości, Maślankiewicz przechodzi od autotelicznej formy i plamy barwnej do niepełnej, niedokonanej figuracji, zatrzymanej w trakcie „stawania się”. Czytaj dalej

Dwie wolności

By | ARTYKUŁY | Brak komentarzy

Fot. Kamil Jurkowski

Wrzawa, jaka rozpętała się z powodu wydanego przez władze Poznania zakazu wystawienia sztuki argentyńskiego dramatopisarza Rodriego Garcii pt. „Golgota Picnic”, skłoniła niektóre grupy społeczne do penetracji rozwiązań z innych niż dramat, dziedzin twórczej aktywności człowieka.

Na fali budzącej się świadomości misji walki z wszelkimi przejawami odmienności i z braku (jak sądzę) innych powodów do podnoszenia medialnego rozgłosu, zainteresowano się projektowanym przeze mnie i moją młodszą koleżankę Paulinę Kminikowską, obiektem nagrobnym poświęconym pamięci koszalińskiego trenera sztuki taekwondo Henryka Ficka. Podobno postument wzbudził wśród niektórych odwiedzających negatywne emocje swoją postacią rodem z pogańskiego Stonehenge, odbiegającą od całej reszty płyt nagrobnych Starego Cmentarza w Koszalinie.

Czytaj dalej

SZTUKA JAKO NOŚNIK SPOŁECZNYCH AMBICJI CZYLI ZA CO PŁACIMY KUPUJĄC OBRAZ

By | ARTYKUŁY | Brak komentarzy

Dla wszystkich kolekcjonerów od zawsze zbierane przedmioty, niezależnie od ich rodzaju, posiadały jedną wspólną cechę, która sprawiała ze stanowiły one obiekt pożądania. Cechą tą była unikatowość. Z czasem okazało się, że obszarem rywalizacji, umożliwiającym posiadaczowi postawienie się ponad innych ludzi (bo odróżniającym ich od nich), jest kolekcjonowanie dzieł sztuki. Świadomość, że jest się jedynym na świecie właścicielem oryginalnego dzieła uznanego twórcy, niezależnie od tego czy będzie to wielkie płótno malarskie czy rysunek na skrawku papieru, jest wspaniałym uczuciem determinującym poczucie naszej wartości. W ten sposób sztuka, której pragmatycy wpisali „właściwą jej bezużyteczność” stała się nośnikiem społecznych ambicji. Czytaj dalej

ROLA SZTUKI W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU FIRMY

By | ARTYKUŁY | Brak komentarzy

Współpraca strefy biznesu ze środowiskiem artystycznym otwiera rozległe możliwości wzmocnienia wizerunku firmy poprzez wyróżnianie jej na tle konkurencji posługującej się stereotypowymi metodami promocji. Klienci chętnie sięgają po produkty, które kojarzą się ze znanymi postaciami: projektantami, aktorami, sportowcami czy muzykami, takimi indywidualnościami, które stają się lub już są oznaką prestiżu. Czytaj dalej

ARTERIOTERAPIA DOMENY SZTUKI

By | ARTYKUŁY | Brak komentarzy

Słowo art oznacza sztukę, arteria – ważny szlak komunikacyjny. W ciele człowieka arteria (tętnica) to sprężyste, mocniejsze i grubsze niż żyły naczynie krwionośne prowadzące życiodajną krew z serca do narządów ciała. Niedrożność tętnicy zagraża życiu i zdrowiu naszego organizmu. Słowo domena oznacza dobro lub majątek.
Wyobraźmy sobie, że ludzie zajmujący się twórczością artystyczną są dla rynku sztuki „sercem pompującym krew” do elementów jego struktury jakimi są odbiorcy sztuki. Zastanawiające, jaki trakt jest odpowiednikiem arterii w kontekście prawidłowego funkcjonowania tego rynku? Pytanie to pociąga za sobą inne. Takie np. jak należy rozumieć znaczenie słowa „prawidłowy” w odniesieniu do działalności obrotu wytworami artystycznymi? Od czego zależy „zdrowie” tej działalności? Czytaj dalej

FILOZOFIA BIZNESU SZTUKI

By | ARTYKUŁY | Brak komentarzy

Jako pracownik naukowy Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej zajmujący się, poza dydaktyką działalnością twórczą związaną ze wzornictwem przemysłowym (w tym komunikacją wizualną) , spotykam się często z pytaniem dotyczącym związku biznesu i sztuki. Biznesu z tego względu, ze design w około 40% kształtuje wielkość produktu krajowego brutto (PKB) rozwiniętych krajów Zachodniej Europy i Stanów Zjednoczonych. Sztuki, ponieważ wzornictwo klasyfikowane jest jako dyscyplina artystyczna związana z tzw. Przemysłem Kultury, którego zakres wykracza poza tradycyjnie pojęte ramy gospodarki. Czytaj dalej