ROLA SZTUKI W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU FIRMY

  • 0
  • Kwiecień 22, 2014

Współpraca strefy biznesu ze środowiskiem artystycznym otwiera rozległe możliwości wzmocnienia wizerunku firmy poprzez wyróżnianie jej na tle konkurencji posługującej się stereotypowymi metodami promocji. Klienci chętnie sięgają po produkty, które kojarzą się ze znanymi postaciami: projektantami, aktorami, sportowcami czy muzykami, takimi indywidualnościami, które stają się lub już są oznaką prestiżu.

W procesie pozycjonowania przedsiębiorstwa istotne jest to, w jaki sposób sztuka adaptuje się do nowej rzeczywistości – jak radzi sobie we „współpracy z markami”.
Ważnym argumentem świadczącym o potrzebie włączania wytworów sztuki w „tryby naszego codziennego życia”, zdominowanego przez wszechobecną reklamę, jest niezwykle szeroki zasięg jej oddziaływania. Za sprawą takich mediów jak internet czy telewizja satelitarna docieranie do ludzi zamieszkujących najodleglejsze zakątki naszego globu, stanowi decydujący czynnik poszerzający grupę potencjalnych odbiorców.
Ten globalny zakres wpływu współczesnych mediów, będący gwarantem skutecznego przepływu informacji, stanowi istotny, niedostatecznie wykorzystywany do tej pory, czynnik społecznej edukacyjnej roli sztuki. Eksponowanie jej w galeriach czy muzeach, poprzez utarte szlaki komunikacyjne, ogranicza grupy odbiorców sztuki do jej koneserów i nie daje tak wymiernych efektów oddziaływania społecznego jak globalne nośniki elektroniczne.
Sztuka i biznes nie muszą być postrzegane jako odrębne dziedziny, a korzyści osiągane przez obie strony, potwierdzające słuszność wzajemnych relacji, powinny stać się katalizatorem nowej edukacji obywateli. Najwyższy czas abyśmy doczekali się czasów w których przedsiębiorcy zrozumieją prawa rządzące sztuką, a artyści zasady którymi kieruje się biznes.

Prof. dr hab. Jacek ojrzanowski