Wiktor Koniv urodził się w 1961 roku  miejscowości Kalusz (Ukraina).

Pierwsze prace, głównie kopie  twórców klasycznych, malował pod nadzorem ojca.  Regularne lekcje rysunku i malarstwa pobierał u miejscowego artysty.

1987 – absolwent Narodowego  Uniwersytetu Sztuki w Moskwie.

1994 -1996 Wystawa indywidualna w galeriach sztuki. (Ukraina)

2001 – Wystawa indywidualna „Mój kraj”

2005- Wystawa indywidualna „Pastorale”

2006- Wystawa indywidualna «Nastrój”

2000 – 2009 – dyrektor związku artystów miasta Kalusz.

od 2004 roku,   rok rocznie  odbywają się w Polsce jego wystawy indywidualne.

Obrazy Wiktora znajdują się w wielu prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą. Uprawia on  rysunek i malarstwo olejne wzbogacone o  technologiczne poszukiwania i odkrycia. To sztuka cicha, nienatrętna, o ogromnej kulturze wewnętrznej. Jest realistą, ale wyraźnie podkreśla tajemnicę natury.  Szuka jej w kolorze,  świetle, fakturze.

Fot. Kamil Jurkowski