Dr Zyta Kaleta, urodzona 1961 r. w Tarnowie. Dyplom PWSSP w Poznaniu 1990 r. na Wydziale Wychowania Plastycznego pod opieką promotora dr Mariana Golki. Dyplom PWSSP w Poznaniu 1992 r. (z wyróżnieniem) na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w zakresie tkaniny artystycznej w pracowni tkaniny prof. Anny Goebel. Od 2005 roku pracuje w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Rysuje, tka, szyje.

 

Fot. Zyta Kaleta